Kronisk nyresykdom (CKD) hos katt

Kronisk nyresykdom (CKD - chronic kidney disease) er en vanlig sykdom hos eldre katter. Sykdommen omfatter et tap av nyrefunksjonen over tid. Sykdommen er uhelbredelig, fordi nefronene i nyrene ikke kan repareres når de først er ødelagt. Nyrene mister evnen til å konsentrere urinen. Riktig behandling vil hemme utviklingen av sykdommen, og vil hjelpe katten til å få lange perioder med god livskvalitet. Fordi katter er flinke til å skjule tegn på sykdom, er det viktig med årlig helsesjekk hos veterinær.
 
Hvilke katter får CKD?
Oftest er det eldre katter som får sykdommen. I de fleste tilfeller vet man ikke årsaken til nyresykdom hos eldre katter. Yngre katter kan få sykdommen som følge av andre sykdommer, slik som urinveisinfeksjon, lymfekreft, ved urinstopp, forgiftninger, renal iskemi (for lite blod til nyrene), FIV (katte-HIV) og andre virussykdommer.
 
Symptomer
Vanlige symptomer:
- polyuri og polydipsi, dvs. at katten drikker og tisser mer enn normalt. Det kan være vanskelig å oppdage hos katter, særlig utekatter.
- vekttap og dårlig matlyst
- oppkast
- matt pels
Det er viktig å ta med katten til dyrlege hvis man oppdager slike symptomer, slik at behandling kan settes i gang. Hvis sykdommen går langt uten å oppdages, kan katten få akutt nyresvikt og bli veldig dårlig. Katter er generelt flinke til å skjule sykdom.
 
Komplikasjoner
CKD kan føre til andre sykdommer som rammer andre organer enn nyrene. Omtrent 20% av katter med CKD får høyt blodtrykk, noe som igjen kan føre til akutt blindhet og mange andre komplikasjoner. CKD disponerer også for urinveisinfeksjon som gir problemer med å tisse og er smertefullt. Dehydrering, anemi, kvalme, forhøyet nivå av fosfat i blodet og protein i urinen er også vanlige komplikasjoner. Fohøyet fosfat vil føre til en forstyrrelse i biskjoldbruskkjertelens funksjon. Det øker risikoen for kalkutfelling i ulike vev, som gir nedsatt funksjon.
 
Hva gjør dyrlegen?
Dyrlegen undersøker katten din og trenger en blodprøve, urinprøve og noen ganger røntgen, ultralyd og blodtrykksmåling av katten. Sammen vil disse prøvene gi mye informasjon om kattens helse. Regelmessige blodprøver og urinprøver er viktig for å vurdere hvordan sykdommen utvikler seg.
 
Behandling
Behandlingen legges opp etter hvilket stadium av CKD katten er i og eventuelle andre samtidige sykdommer hos katten. Behandlingen sikter mot å hemme utviklingen av sykdommen og å håndtere konsekvensene av CKD. Siden sykdommen er mest vanlig hos eldre katter, må eventuelle andre samtidige sykdommer også behandles (f.eks. tannsykdom, leddproblemer, høyt stoffskifte, diabetes). En viktig del av behandlingen er riktig diett som er skånsom for nyrene. Behandling av for høyt blodtrykk, protein i urinen og urinveisinfeksjon vil også bidra til å hemme utviklingen av CKD. Det er viktig at katten følges opp jevnlig hos veterinær for å gi riktig behandling i ulike stadier. Da vil katten kunne ha lange perioder med god livskvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt


www.DyrlegeOslo.no

938 44 823


 

 

 

© 2014 Alle rettigheter reservert.

Lag din egen hjemmeside gratisWebnode